pg电子

科研成果

pg电子代表性论文

 • Structures of the catalytically activated yeast spliceosome reveal the mechanism of branching.

  Wan, Ruixue; Bai, Rui; Yan, Chuangye; Lei, Jianlin; Shi, Yigong.

  CELL 2019, 177 (2): 339-351.

 • Structural basis of Notch recognition by human γ-secretase.

  Guanghui Yang, Rui Zhou, Qiang Zhou, Xuefei Guo, Chuangye Yan, Meng Ke, Jianlin Lei, Yigong Shi.

  NATURE 2019,565 (7738): 192–197.

 • P53 regulation of ammonia metabolism through urea cycle controls polyamine biosynthesis.

  Li, Le; Mao, Youxiang; Zhao, Lina; Li, Lijia; Wu, Jinjun; Zhao, Mengjia; Du, Wenjing; Yu, Li; Jiang, Peng.

  NATURE 2019, 567 (7747): 253–256

 • Mechanism of DNA translocation underlying chromatin remodelling by Snf2.

  Li, Meijing; Xia, Xian; Tian, Yuanyuan; Jia, Qi; Liu, Xiaoyu; Lu, Ying; Li, Ming; Li, Xueming; Chen, Zhucheng.

  NATURE 2019, 567 (7748): 409–413.

 • Mechanisms of RALF peptide perception by a heterotypic receptor complex.

  Xiao, Yu; Stegmann, Martin; Han, Zhifu; DeFalco, Thomas A.; Parys, Katarzyna; Xu, Li; Belkhadir, Youssef; Zipfel, Cyril; Chai, Jijie.

  NATURE 2019, 572 (7768): 270–274.

 • Recognition of the amyloid precursor protein by human gamma-secretase.

  Zhou, Rui; Yang, Guanghui; Guo, Xuefei; Zhou, Qiang; Lei, Jianlin; Shi, Yigong.

  SCIENCE 2019, 363 (6428): eaaw0930

 • Reconstitution and structure of a plant NLR resistosome conferring immunity.

  Wang, Jizong; Hu, Meijuan; Wang, Jia; Qi, Jinfeng; Han, Zhifu; Wang, Guoxun; Qi, Yijun; Wang, Hong-Wei; Zhou, Jian-Min; Chai, Jijie.

  SCIENCE 2019, 364 (6435): eaav5870

 • Cryo-EM structure of the mammalian ATP synthase tetramer bound with inhibitory protein IF1

  Gu, Jinke; Zhang, Laixing; Zong, Shuai; Guo, Runyu; Liu, Tianya; Yi, Jingbo; Wang, Peiyi; Zhuo, Wei; Yang, Maojun.

  SCIENCE 2019, 364 (6445): 1068-1075.

 • Resetting histone modifications during human parental-to-zygotic transition

  Xia, Weikun; Xu, Jiawei; Yu, Guang; Yao, Guidong; Xu, Kai; Ma, Xueshan; Zhang, Nan; Liu, Bofeng; Li, Tong; Lin, Zili; Chen, Xia; Li, Lijia; Wang, Qiujun; Shi, Dayuan; Shi, Senlin; Zhang, Yile; Song, Wenyan; Jin, Haixia; Hu, Linli; Bu, Zhiqin; Wang, Yang; Na, Jie; Xie, Wei; Sun, Ying-Pu.

  SCIENCE 2019, 365 (6451): 353-360.

 • The pigment-protein network of a diatom photosystem II-light-harvesting antenna supercomplex

  Pi, Xiong; Zhao, Songhao; Wang, Wenda; Liu, Desheng; Xu, Caizhe; Han, Guangye; Kuang, Tingyun; Sui, Sen-Fang; Shen, Jian-Ren..

  SCIENCE 2019, 365 (6452): eaax4406.

 • Migrasome formation is mediated by assembly of micron-scale tetraspanin macrodomains.

  Huang, Yuwei; Zucker, Ben; Zhang, Shaojin; Elias, Sharon; Zhu, Yun; Chen, Hui; Ding, Tianlun; Li, Ying; Sun, Yujie; Lou, Jizhong; Kozlov, Michael M.; Yu, Li.

  NATURE CELL BIOLOGY 2019, 21 (8): 991-1002.

 • Revealing lncRNA structures and interactions by sequencing-based approaches.

  Qian, Xingyang; Zhao, Jieyu; Yeung, Pui Yan; Zhang, Qiangfeng Cliff; Kwok, Chun Kit.

  TRENDS IN BIOCHEMICAL SCIENCES 2019, 44 (1): 33-52.

 • Bioactive functionalized monolayer graphene for high-resolution Cryo-Electron Microscopy.

  Liu, Nan; Zhang, Jincan; Chen, Yanan; Liu, Chuan; Zhang, Xing; Xu, Kui; Wen, Jie; Luo, Zhipu; Chen, Shulin; Gao, Peng; Jia, Kaicheng; Liu, Zhongfan; Peng, Hailin; Wang, Hong-Wei.

  JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY  2019, 141 (9): 4016-4025.

 • Histone modifications regulate chromatin compartmentalization by contributing to a phase separation mechanism.

  Wang, Liang; Gao, Yifei; Zheng, Xiangdong; Liu, Cuifang; Dong, Shuangshuang; Li, Ru; Zhang, Guanwei; Wei, Yixuan; Qu, Hongyuan; Li, Yuhan; Allis, C. David; Li, Guohong; Li, Haitao; Li, Pilong.

  MOLECULAR CELL 2019, 76 (4): 646 -659.

 • Mirror-image gene transcription and reverse transcription.

  Wang, Min; Jiang, Wenjun; Liu, Xianyu; Wang, Jiaxing; Zhang, Baochang; Fan, Chuyao; Liu, Lei; Pena-Alcantara, Giramnah; Ling, Jun-Jie; Chen, Ji; Zhu, Ting F.

  CHEM 2019, 5 (4): 848-857.